به سایت شرکت جویا بهنود خوش آمدید

آغاز همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی پزشکی، دارو، مکمل، تجهیزات و آزمایشگاه علوم و صنایع وابسته

142 بازدید
16 دی 1400
اولین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی پزشکی، دارو، مکمل، تجهیزات و آزمایشگاه علوم و صنایع وابسته برگزار می شود.
محل برگزاری: مرکز نمایشگاهی ایران مال
تاریخ برگزاری:  1400/11/12 تا 1400/11/15