Your browser does not support JavaScript!
به سایت شرکت جویا بهنود خوش آمدید

بازدید مسئول پایش و ارزیابی تامین‌کنندگان شرکت جویابهنود از پگاه کرمان

574 بازدید
22 شهریور 1401

مسئول پایش و ارزیابی تامین‌کنندگان شرکت جویابهنود، روز سه شنبه مورخ هشتم شهریورماه یکهزار و چهارصد و یک از شرکت پگاه کرمان بازدید کردند.

با توجه به بازدید انجام شده از کلیه قسمت های کارخانه پگاه کرمان،خوشبختانه کلیه موارد کیفی به خوبی رعایت شده بود.

همچنین آزمایشگاه شرکت ISO 17025 را دریافت کرده است.