Your browser does not support JavaScript!
به سایت شرکت جویا بهنود خوش آمدید

بازدید همکاران افق کوروش از آزمایشگاه شرکت جویابهنود

163 بازدید
6 آبان 1402

 همکاران، در روز پنجشنبه 27ام مهر ماه ضمن بازدید از آزماشگاه این شرکت، در جریان انواع کاربری، روند کاری، مشخصات فنی دستگاه ها قرار گرفتند.