به سایت شرکت جویا بهنود خوش آمدید

بازدید پژوهشکده شیمی از شرکت جویا‌‌بهنود

40 بازدید
15 آبان 1401

تیم پژوهشکده شیمی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران در روز دوشنبه نهم آبان ماه ۱۴۰۱ از آزمایشگاه شرکت جویا بهنود بازدید کردند. 

تگ ها: