Your browser does not support JavaScript!
به سایت شرکت جویا بهنود خوش آمدید

بازدید پژوهشکده شیمی از شرکت جویا‌‌بهنود

604 بازدید
15 آبان 1401

تیم پژوهشکده شیمی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران در روز دوشنبه نهم آبان ماه ۱۴۰۱ از آزمایشگاه شرکت جویا بهنود بازدید کردند.