Your browser does not support JavaScript!
به سایت شرکت جویا بهنود خوش آمدید

بازرسی فروشگاهی

13143 بازدید

در شرکت جویا بهنود واحد بازرسی فروشگاهی به دو شکل بازرسی کمی و کیفی وظیفه نظارت بر اجرای دقیق دستورالعمل ها و آیین نامه‌ها در فروشگاه‌ها را بر عهده دارد. هدف این نهاد، اجرای دقیق یکپارچگی در تمام فروشگاه به منظور یک‌دست و قدرتمند تر کردن هر چه بیشتر آن‌ها در راستای جلب و رضایت مشتری و افزایش فروش است. 

وظایف بازرسان فروشگاهی کمی:

 1. بررسی آیین نامه استاندارد سازی بصری در فروشگاه‌ها
 2. بررسی آیین نامه چیدمان کالا در فروشگاه
 3. بررسی نظافت فروشگاه ها بررسی مشکلات تجهیز فروشگاه‌ها
 4. بررسی زیر ساخت های IT و دسترسی‌های فروشگاهی
 5. بررسی موارد منابع انسانی و مالی فروشگاه‌ها
 6. بررسی وضعیت کالاهای منقضی و مستلزم امحا
 7. بررسی کالاهای جت پرینت و..

وظایف بازرسان فروشگاهی کیفی:

 1. بررسی سلامت انواع فرآورده‌های تازه پروتئینی در یخچال فروشگاه‌ها
 2. بررسی و کنترل دمای فریزها و یخچال های فروشگاهی
 3. بررسی و کنترل صحت عملکرد دماینج‌های یخچالی و فریزی و کنترل آن‌ها
 4. بررسی و کنترل انواع محصولات یخچالی به لحاظ کیفی